Noworoczne spotkanie menedżerów Avallon

20.01.2016r.

Noworoczne spotkanie menedżerów Avallon

20 stycznia 2016 roku w Łodzi, odbyło się Noworoczne Spotkanie Menedżerów Avallon.

W hotelu Andels spotkali się menedżerowie wszystkich spółek portfelowych funduszu oraz zaproszeni goście.

Tematem przewodnim spotkania była dyskusja na temat doświadczeń w zarządzaniu wybranymi spółkami portfelowymi.

Wśród panelistów swoje prezentacje przedstawili: Pan Leszek Jurasz- Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej ZETKAMA , Pan Artur Pielak- Prezes Zarządu VelvetCARE oraz Pan Michał Perner -Prezes Zarządu MEDORT SA. Ta część panelu zakończyła się wspólną dyskusją na temat zagadnień organizacyjnych w spółkach portfelowych. Ostatnią część spotkania dotyczącą ‘Oceny otoczenia-wpływu na firmy w 2016 roku’ poprowadził Pan Flawiusz Pawlak z Investsight.

Niespodzianką dla uczestników spotkania był koncert sekstetu akordeonowego OLD STARS, który zakończył część oficjalną.

W skład zespołu wchodzi Partner funduszu Avallon - Pan Michał Zawisza oraz pozostali wykonawcy:

Michał Sikorski - akordeon 

Przemysław Jankowski - akordeon

Damian Jaworski - akordeon

Marcin Piotrowski - akordeon

Sławomir Stopczyk (dyrektor artystyczny) - akordeon basowy

Justyna Michalska - śpiew

Natalia Budzyńska - flet