POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Polityce prywatności przygotowaliśmy informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym o prawach, jakie przyznają Ci przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO znajdziesz tutaj.

I. ADMINISTRATOR 

 1. Status administratora w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) przysługuje nam, czyli Avallon sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Monopolis, Budynek M3, ul. Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”, „Avallon” lub „My”.
 2. Działamy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy krajowego Sądowego pod nr KRS 0000032090, NIP 7251817995, REGON 472909383.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  • listownie: Monopolis, Budynek M3, Kopcińskiego 62D, 90-418 Łódź;
  • e-mailem na adres: rodo@avallon.pl.

Zabezpieczenie danych osobowych 

 1. Wszystkie dane osobowe, które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy, jako administrator, zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

II. NASZE AKTYWNOŚCI W KTÓRYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

 1. Kontakt z nami telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
 1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy;
 2. marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z naszymi usługami, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści strony internetowej do Twoich zainteresowań oraz usprawniania funkcjonalności strony internetowej, oferowanych przez nas usług oraz badaniu opinii;
 3. w wewnętrznych celach administracyjnych, w związku z którymi Twoje dane mogą być także przekazywane do spółek powiązanych z Avallon
Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie danych jest dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów) – naszymi prawnie uzasadnionymi interesami są: prawo nawiązania z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie do Twojej sytuacji oraz marketing naszych usług, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji, na dostosowaniu treści Strony oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora, a także na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne;
 2. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

Komu przekażemy Twoje dane?
 1. dostawcom oprogramowania do prowadzenia strony internetowej,
 2. dostawcom narzędzi do analityki ruchu prowadzenia marketingu na naszej stronie,
 3. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,
 4. agencjom marketingowym,
 5. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. W zależności od jej rodzaju, również przez czas potrzebny na wykazanie, że to zrobiliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 2. prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym lub związanych z wewnętrznymi celami Avallon albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie komunikatów marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody
Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na podstawie przewidzianego w RODO mechanizmu prawnego.

2. Avallon na Linkedln

Nasza strona na Linkedln jest prowadzona przez firmę Linkedln Ireland Unlimited Company, z siedzibą przy Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („Linkedln”). Gdy odwiedzasz naszą stronę na Linkedln, Linkedln przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą możesz znaleźć tutaj.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Twoją nazwę użytkownika Linkedln oraz komentarze opublikowane na naszej stronie na Linkedln i wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem strony na Linkedln;
 2. aktywność na naszym profilu na LinkedInie, którą monitorujemy korzystając z usługi Page Insights, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się;
 3. inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych Odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania Odwiedzających w naszych systemach

3. Avallon na YouTube

Jeżeli odwiedzasz nas w serwisie YouTube, firma Google Ireland Limited, z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jako podmiot obsługujący serwis YouTube gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie opisanym w swojej Polityce Prywatności.

Politykę prywatności YouTube można znaleźć tutaj.

Wykorzystujemy informacje statystyczne (m.in. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o regionie, z których pochodzą nasi odwiedzający, płci widza, i inne) dotyczące korzystania z naszego kanału w serwisie YouTube, które YouTube udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze „Analytics”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Twoją nazwę użytkownika YouTube oraz komentarze opublikowane na naszym kanale w serwisie YouTube;
 2. aktywność użytkowników na naszym kanale w serwisie YouTube, którą monitorujemy korzystając z usługi YouTube Analytics, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o kraju i mieście, z których pochodzą nasi Odwiedzający oraz dane statystyczne o płci naszych Odwiedzających;
 3. Inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.

4. Dodatkowe informacje 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 • komunikacji z nami za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez serwisy mediów społecznościowych;
 • realizowania zgłaszanych do nas wniosków (żądań);
 • uzyskiwania informacji statystycznych na temat zasięgu fanpage’a, strony lub profilu w mediach społecznościowych;
 • prowadzenia ankiet, analiz rynkowych lub podobnych wydarzeń;
 • obsługi sporów poprzez obronę przed roszczeniami prawnymi lub sporami sądowymi.
Czy musisz podawać nam swoje dane?

Przekazanie Twoich danych osobowych to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów) – nasz prawnie uzasadniony interes polega na prawie komunikowania się oraz odpowiadania na Państwa wiadomości lub zapytania, analizowania zasięgu i wykorzystania kanałów mediów społecznościowych w celu stworzenia odpowiedniej komunikacji i optymalizacji działań marketingowych;
 2. jeżeli wyrazisz dodatkowo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, numer telefonu lub w trakcie rozmów telefonicznych to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

Komu przekażemy Twoje dane?
 1. dostawcom oprogramowania do prowadzenia Strony,
 2. dostawcom narzędzi do analityki ruchu prowadzenia marketingu na naszej Stronie,
 3. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,
 4. agencjom marketingowym,
 5. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. W zależności od jej rodzaju, również przez czas potrzebny na wykazanie, że to zrobiliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 2. prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym lub związanych z wewnętrznymi celami Avallon albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie komunikatów marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na podstawie przewidzianego w RODO mechanizmu prawnego.

Współadministrowanie z Linkedln

Wykorzystujemy informacje statystyczne (odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, informację o kraju i mieście, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne o powiązaniach zawodowych naszych odwiedzających) dotyczące korzystania z naszej firmowej strony na Linkedln, które Linkedln udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze Linkedln „Page Insights”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

W związku z powyższym razem i Linkedlnem mamy status „współadministratorów” w rozumieniu RODO i dlatego zawarliśmy umowę o współadministrowaniu w celu spełnienia wymogów prawnych. Umowa o współadministrowaniu jest dostępna tutaj. Znajdziesz tam wszelkie informacje istotne dla Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, w szczególności dotyczące wykonywania swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Poza przetwarzaniem danych osobowych wymienionych w polityce prywatności, nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony firmowej na Linkedln.

III. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • możesz dokonywać ich sprostowania,
  • możesz skorzystać z prawa przenoszenia danych osobowych,
  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO
  • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. Jeśli chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz na początku Polityki.

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Jeśli chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz na wstępie Polityki.

Prawa wynikające ze współadministrowania

W przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem usługi „Page Insights” oferowanej przez Linkedln, Linkedln przyjął na siebie podstawową odpowiedzialność. Dotyczy to przetwarzania danych statystycznych „Page Insights” oraz egzekwowania praw osób, których dane dotyczą. Dlatego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Linkedln w odniesieniu do wszelkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych „Page Insights”. Mimo że możesz egzekwować swoje prawa wobec nas, przekażemy otrzymane przez nas zapytania w tym zakresie do firmy Linkedln.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważacie, że przetwarzanie dotyczących danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Organem nadzorczym do którego skarga może zostać złożona, właściwym dla kraju siedziby Administratora, tj. Rzeczpospolitej Polskiej, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

IV. PLIKI COOKIES

Wejście na stronę

Wejście na stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. Na stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  • zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji,
  • statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu,
   w jaki korzystasz Strony.
 3. W przypadku opisanym w ust. 2 pkt 2 może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  • ich przetwarzanie jest konieczne dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Strony, prowadzenie marketingu naszych usług, o których możesz dowiedzieć się z naszej Strony, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie;
  • Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w części III Polityki;
  • pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • Twoje dane osobowe przekażemy do dostawców narzędzi analitycznych;
  • będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach statystycznych lub analitycznych;
  • przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
  • udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Rodzaje plików cookies

Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie,
 3. zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki na Stronie.

Jak blokować pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jak usunąć pliki cookies

 1. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 2. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług mogą nie być dostępne bez plików cookies.

Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je zablokować lub sam usunąć z Twojego urządzenia. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez czas trwania danej sesji).
 2. Na Stronie znajdują się pliki cookies dostarczane przez:
  • Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics oraz Google Tag Manger. Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Działanie Google Analytics możesz zablokować, wykorzystując w tym celu dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company w ramach usługi LinkedIn Insight Tag. Usługa ta pozwala nam optymalizować działania marketingowe, analizować ruch na stronie i informacje o odbiorcach naszych treści.
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.