Jak działamy

Od ponad 25 lat zajmujemy się inwestycjami kapitałowymi oraz jesteśmy doświadczonym pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce. Do tej pory uczestniczyliśmy w ponad 100 transakcjach z menedżerami.

Rodzaje realizowanych transakcji

Management Buyout (MBO)

Aktualny zarząd firmy wraz z funduszem ubiega się o zakup pakietu kontrolnego akcji lub udziałów. Jest to rozwiązanie, które posiada wiele zalet związanych nie tylko z zapewnieniem finansowania, ale też kompleksowym wsparciem organizacyjnym i prawnym.

Wykup udziałów z dofinansowaniem

Sytuacja, w której spółka wymaga dofinansowania, ale aby tego dokonać, trzeba wykupić część akcji od dotychczasowych akcjonariuszy (udziałowców), którzy nie mogą uczestniczyć w podwyższeniu kapitału lub się mu sprzeciwiają.

Projekty konsolidacyjne

Projekty obejmujące jednoczesny zakup 2-3 firm i ich konsolidację.

Management Buy-in (MBI)

Grupa menedżerska, nie mając szansy na nabycie firmy, w której pracuje, zamierza nabyć inny podmiot, gdzie może wykorzystać swoje doświadczenia i wiedzę. Spółka przechodzi na własność menedżerów z zewnątrz, a więc nie związanych dotychczas z daną firmą.

Wykup lewarowany (LBO)

Transakcja wykupu lewarowanego LBO ma miejsce, gdy przejęcie przedsiębiorstwa finansowane jest długiem. Inwestorzy zapewniają część środków do tego potrzebnych, ale część finansowania pochodzi z kredytu lub pożyczki.

Wykup akcji od części akcjonariuszy lub udziałowców

W sytuacji konfliktu właścicieli dotyczącego strategii rozwoju spółki inwestycja funduszu obejmuje odkupienie akcji (udziałów) od części akcjonariuszy lub udziałowców. Decyzja ta eliminuje spór i pozytywnie wpływa na rozwój spółki.

Jak działamy – sprawdź, co nas wyróżnia

Przeprowadzamy inwestycje kapitałowe wspierając tym samym menedżerów w transakcjach wykupu. Jesteśmy aktywnym inwestorem kapitałowym, niemniej naszą rolą jest wspieranie, a nie zastępowanie menedżerów. Służymy firmom swoimi kwalifikacjami i tworzymy nowe możliwości biznesowe dzięki posiadanym kontaktom.


Efektywnie realizujemy wykupy od zagranicznych właścicieli

Transakcje wykupu od zagranicznych podmiotów wymagają dobrej komunikacji, zrozumienia intencji sprzedającego oraz sprawnej i poufnej realizacji. Szybkość działania jest niezbędnym warunkiem sukcesu. W wykupach koncernowych ważna jest też dobra ocena bieżących i przyszłych powiązań uczestników procesu. Mamy duże doświadczenie w tego typu transakcjach.

Aktywnie wykorzystujemy sieć naszych kontaktów

Przez lata pracy z menedżerami wypracowaliśmy ogromną sieć kontaktów. Jesteśmy w stanie dotrzeć do 5000 ekspertów branżowych, również zagranicznych, poprzez współpracę z firmami doradztwa personalnego i sieciami zrzeszającymi menedżerów. Posiadamy bardzo dobre relacje z doradcami z obszaru fuzji i przejęć.

Angażujemy się w rozwój zagraniczny

W każdej z naszych spółek portfelowych szczegółowo analizujemy i wspieramy możliwości ekspansji zagranicznej. Najlepszym tego przykładem jest nasza inwestycja w spółkę Medort SA. Wtedy była to lokalna firma działająca w obszarze ortopedii i rehabilitacji. W trakcie inwestycji kapitałowej Avallon wsparł przejęcie przez Medort firmy REHAB-lidera rynku węgierskiego. W dalszym etapie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa Medort utworzył dwie spółki w Rosji. Kolejnym krokiem było wejście na rynek niemiecki, gdzie Medort przejął największego gracza branży na tamtejszym rynku – Meyra Ortopedia. Tak powstała międzynarodowa grupa kapitałowa, która ostatecznie przyjęła nazwę Meyra Group. Od momentu inwestycji funduszu Medort zwiększył wartość sprzedaży blisko dziesięciokrotnie.

Wspieramy konsolidację i rozwój firm

Chętnie inwestujemy w spółki, które mają plan konsolidacji i rozwoju. Możemy wspierać zarówno proces nabywania innych podmiotów, jak również proces fuzji. Dobrymi przykładami są Organic Farma Zdrowia – największa sieć sklepów z ekologiczną żywnością w Polsce oraz notowana na giełdzie Mangata Holding S (wcześniej ZETKAMA). Ta ostatnia przy wsparciu funduszu Avallon przejęła kilka innych spółek, co pozwoliło na ponad pięciokrotny wzrost sprzedaży, co przełożyło się na silny wzrost jej wartości.

Sprawnie realizujemy wykupy od prywatnych właścicieli

Dla wielu właścicieli spółek prywatnych najważniejszym zagadnieniem staje się problem sukcesji. Często niechętnie widzą oni nabycie firmy przez konkurenta branżowego i preferują transakcję z inwestorem finansowym. Avallon z racji profilu działania, jest dla nich atrakcyjnym partnerem.

Współpracujemy z czołowymi funduszami w Europie

Avallon jako jedyny fundusz private equity w Polsce jest członkiem organizacji EPEC (European Private Equity Club), zrzeszającej niezależne fundusze z różnych krajów. Umożliwia to stałe rozszerzanie sieci kontaktów i jest pomocne przy planowanych akwizycjach spółek portfelowych.

Ulepszamy controlling i systemy kontroli ryzyka

Obecnie każda firma jest narażona na dużą zmienność otoczenia biznesowego. Mamy dostęp do najlepszych wzorców w zakresie controllingu. Jesteśmy w stanie je wdrożyć oraz wykorzystać w nowych podmiotach.