Portfel inwestycyjny

Fundusze Avallon MBO
od 2004
Avallon MBO SA
20 mln €
Inwestycje sprzed 2007 roku o łącznej wartości ponad 20 mln € były realizowane poprzez spółkę inwestycyjną Avallon MBO SA wspólnie z polskimi, prywatnymi inwestorami.
od 2007
Avallon MBO Fund I
50 mln €
Pierwszy fundusz PE skoncentrowany na transakcjach MBO w Polsce. W ramach Funduszu Avallon MBO I zrealizowano z sukcesem siedem transakcji, które obejmowały podmioty funkcjonujące zarówno w obszarze produkcyjnym, jak i usługowym.
od 2012
Avallon MBO Fund II
109 mln €
Fundusz Avallon MBO II stanowi kontynuację polityki inwestycyjnej funduszu pierwszego oraz obejmuje dziesięć transakcji.
od 2019
Avallon MBO Fund III
137 mln €
Fundusz Avallon MBO Fund III obecnie dysponuje kapitałem 137 mln €.