Zakup akcji lub udziałów przez fundusz

Wykupujemy akcje lub udziały od właścicieli zainteresowanych sprzedażą. Możliwe jest również objęcie przez fundusz nowej emisji akcji lub udziałów.

10-20 MLN €

WARTOŚĆ INWESTYCJI

Standardowa wartość naszego zaangażowania finansowego wynosi 10 – 20 mln €.
W przypadku wykorzystania długu transakcyjnego wartość pojedynczej transakcji może wynieść nawet 30 mln €. W indywidualnych przypadkach dopuszczamy możliwość inwestycji w większe projekty przy współpracy z innymi inwestorami oraz mniejsze, gdy mają one charakter konsolidacyjny lub cechują się znaczącą dynamiką wzrostu.

>50 %

UDZIAŁ W KAPITALE SPÓŁKI

Preferujemy sytuacje, gdy fundusz ma pozycję znaczącego akcjonariusza.

W wyjątkowych sytuacjach akceptujemy pozycję mniejszościowego akcjonariusza (min. 30%).

3-7 LAT

OKRES INWESTYCJI

Nasze inwestycje trwają z reguły od 3 do 7 lat.

Znaczący udział

Preferujemy sytuacje, gdy fundusz ma pozycję akcjonariusza większościowego.

Wyniki finansowe

Oczekujemy stabilnych wyników finansowych z potencjałem wzrostu. Nie inwestujemy w typowe projekty restrukturyzacyjne.

Pozycja rynkowa

Chcemy współpracować z wiodącymi firmami w wybranym segmencie rynku, o sprawdzonym modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji.

Lewarowanie transakcji

W przypadku stabilnych firm możliwe jest wykorzystanie w transakcji finansowania.

Udział menedżerów

Preferujemy transakcje, w których menedżerowie angażują własne środki finansowe.

Poziom inwestycji

Zakres inwestycji funduszu wynosi od 10 do 20 mln €. Może on być dodatkowo powiększony/podwojony o finansowanie dłużne lub dodatkowy kapitał ze strony koinwestorów/inwestorów funduszu.

Branża

Nie mamy preferencji branżowej, ale zwracamy szczególną uwagę na następujące obszary: specjalistyczna produkcja, FMCG,nowe technologie, służba zdrowia, IT (SaaS, rozwiązania chmurowe).

Lokalizacja

Inwestujemy głównie w firmy prowadzące działalność w Polsce, ale jesteśmy również zainteresowani transakcjami w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, będących członkami Unii Europejskiej.