Zróbmy wspólnie transakcję

Wykorzystaj posiadane relacje biznesowe i sieć kontaktów, stając się inicjatorem procesu zmiany właścicielskiej. Pierwszym krokiem do transakcji funduszu jest identyfikacja przedmiotu inwestycji.

Pierwszy krok do transakcji

Przeprowadzenie transakcji kapitałowej oznacza pogodzenie potrzeb i interesów obu stron – sprzedającej i kupującej. Aby umożliwić pozytywną finalizację procesu transakcyjnego niezbędne jest wzajemne zaufanie i poczucie bezpieczeństwa uczestników procesu.
W każdej z tych perspektyw istnieje przestrzeń, w której doradca może wnieść wartość dodaną do procesu zmiany właścicielskiej. Jeżeli chcesz aktywnie zainicjować proces transakcji kapitałowej, skontaktuj się z nami, a zyskasz zaufanego partnera, który gwarantuje sprawność i pełen profesjonalizm działania, poparty 25-letnim doświadczeniem w obszarze inwestycji i udziałem w ponad 100 transakcjach z menedżerami.
W zależności od sytuacji, rolą doradcy może być reprezentowanie interesów właściciela, który chce sprzedać część lub całość udziałów w kapitale spółki lub kupującego – w tym przypadku funduszu, który jest zainteresowany nabyciem, jeżeli spółka spełnia określone założenia jego polityki inwestycyjnej.

Rola doradcy w procesie transakcyjnym

Reprezentacja sprzedającego

Znasz właściciela, który chce sprzedać biznes lub poszukuje inwestora? – Skontaktuj się z nami, wspólnie rozważmy możliwie scenariusze i zaplanujmy przebieg transakcji.

Reprezentacja Avallon

Znasz określoną branżę lub segmentu rynku? – Wykorzystaj doświadczenie i wiedzę, aby pomóc wytypować cel inwestycji funduszu i skutecznie zamknąć transakcję.

Doradca dla spółek portfelowych funduszu

Poszukujemy ekspertów w swoich dziedzinach – porozmawiajmy o możliwych płaszczyznach współpracy w spółkach portfelowych.

Doradca lub koinwestor w inwestycji z funduszem

Jesteś specjalistą z zakresu inwestycji? – Nawiąż z nami kontakt i wykorzystaj możliwość współpracy przy projektach lub skorzystaj z szansy na wspólną inwestycję z funduszem.

Wartości współpracy z Avallon

Skuteczność transakcji
Współpraca z Avallon to maksymalizacja szansy na szybkie i skuteczne przeprowadzenie transakcji, przy zachowaniu pełnej poufności procesu.
Profesjonalizm
Gwarantujemy poszanowanie interesów wszystkich stron transakcji oraz dochowanie najwyższych profesjonalnych standardów, zapewniamy kompetentne wsparcie rozmów ze sprzedającym.
Zysk
Zmonetyzuj posiadaną wiedzę poprzez aktywny udział w przeprowadzonej inwestycji.