zespol

Plik można edytować w "/usr/home/thesuit1995/domains/et30.ergotree.pl/public_html/wp-content/themes/ergotree/cpt/cpt-templates/zespol/single//assets/template.php" Robert Więcławski

Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach rynku kapitałowego, firmach doradczych z zakresu finansów, strategii, transakcji IPO, M&A i MBO. Związany z rynkiem kapitałowym od początków jego funkcjonowania w Polsce. Pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim PBG Bank S.A. oraz w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. Członek zespołu organizującego publiczny rynek pozagiełdowy w Polsce. Członek Zarządu i współwłaściciel firm doradczych. Członek Rad Nadzorczych wielu spółek prywatnych, w tym giełdowych. Od 2001 roku związany z branżą private equity i Avallon. Ukończył Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia MBA w Akademii Koźmińskiego w Warszawie.

27 listopada, 2022

Rola:

Partnerzy
https://www.linkedin.com/in/robert-wieclawski-b230382/
[email protected]
[email protected]