Portfel inwestycyjny

od 2004

Avallon MBO SA

20 mln €

Inwestycje sprzed 2007 roku o łącznej wartości ponad 20 mln € były realizowane poprzez spółkę inwestycyjną Avallon MBO SA wspólnie z polskimi, prywatnymi inwestorami.

od 2007

Avallon MBO Fund I

50 mln €

Pierwszy fundusz PE skoncentrowany na transakcjach MBO w Polsce. W ramach Funduszu Avallon MBO I zrealizowano z sukcesem siedem transakcji, które obejmowały podmioty funkcjonujące zarówno w obszarze produkcyjnym, jak i usługowym.

od 2012

Avallon MBO Fund II

109 mln €

Fundusz Avallon MBO II stanowi kontynuację polityki inwestycyjnej funduszu pierwszego oraz obejmuje dziesięć transakcji.

od 2019

Avallon MBO Fund III

137 mln €

Fundusz Avallon MBO Fund III obecnie dysponuje kapitałem 137 mln €.