Kuźnia Polska

Największy w Polsce i jeden z największych w Europie dostawca elementów kutych dla przemysłu motoryzacyjnego.

Obejrzyj wideo

Branża:

Produkcja odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego

Siedziba:

Skoczów

Prezes Zarządu:

Ryszard Sofiński

Przychód 2011:

42 mln EUR

Rok inwestycji:

2004

Exit inwestycji:

2012

Rodzaj transakcji:

LMBO

Adres www:

kuzniapolska.com

Kontakt w sprawie spółki

Tomasz Stamirowski

Partner Zarządzający [email protected]