Spółka

Meyra Group

Fundusz partnerem wspierającym rozwój – historia inwestycji w spółkę Meyra Group.

Obejrzyj wideo

Branża:

Ortopedyczno-rehabilitacyjna

Siedziba:

Łódź

Prezes Zarządu:

Mariusz Smela

Przychody 2018:

321 mln PLN

Rok inwestycji:

2007

Exit inwestycji:

2019

Rodzaj transakcji:

MBO

Adres www:

meyra.pl
MEDORT z firmy lokalnej stał się w branży ważnym graczem europejskim, realizując zagraniczne przejęcia firm konkurencyjnych. Avallon jest świetnym partnerem dla menedżerów mających ambicje nie tylko uczestniczenia w nabyciu firmy, ale i jej rozwinięcia.

Michał Perner Wiceprezes Zarządu

Efekty działań

Strategiczna zmiana modelu biznesu – ze spółki dystrybucyjnej w spółkę produkcyjno-dystrybucyjną

Wsparcie w zakresie identyfikacji, analizy i oceny przedmiotów przejęć

Przekazanie know-how w zakresie realizacji akwizycji, wsparcie operacyjne w realizacji akwizycji oraz w integracji przejętych podmiotów

Zapewnienie finansowania dla przyjętej strategii wzrostu poprzez akwizycje

Optymalizacja struktury finansowania

Rekrutacja CFO i wsparcie w rekrutacji top managementu w spółkach przejmowanych

Wsparcie w implementacji systemu rachunkowości zarządczej i kontrolingu

Wprowadzenie elementów ładu korporacyjnego, transformacja z modelu „firmy rodzinnej” do organizacji korporacyjnej

 

Kontakt w sprawie spółki

Robert Więcławski

Senior Partner r.wieclawski@avallon.pl