30.04.2011
Avallon MBO FUND zainwestował w spółkę Eko-Vimar Orlaoski
Kontakt dla mediów

Joanna Wiśniewska
Menedżer ds. marketingu i PR
[email protected]

Agencja PR

Hagen PR
Wojciech Dziewit
[email protected]

Avallon MBO FUND, specjalizujący się na polskim rynku w transakcjach wykupów menedżerskich, zrealizował kolejną inwestycję. Transakcja obejmowała odkupienie części udziałów oraz sfinansowanie podwyższenia kapitału w rodzinnej firmie Eko-Vimar Orlaoski Sp. z o.o. z Otmuchowa. Spółka jest producentem kotłów na zgazowanie drewna i pellet oraz dystrybutorem kolektorów słonecznych, pomp ciepła i innych produktów branży grzewczej. W wyniku transakcji Avallon MBO FUND objął 60% udziałów. Inwestycja w spółkę z tej branży stanowi bardzo dobrą dywersyfikację portfela funduszu, gdyż ostatnie inwestycje Avallon dotyczyły głównie rynku spożywczego (AG FOODS, GOOD FOOD i ORGANIC Farma Zdrowia).

Firma ORLAOSKI rozpoczęła działalnośd w latach dziewięddziesiątych. Obecnie prowadzi produkcję w dwóch zakładach w Polsce i w Czechach zatrudniając 200 pracowników. Dodatkowo posiada nowoczesną bazę szkoleniową. Spółka współpracuje z firmami z ponad 30 krajów na świecie. Produktem wiodącym Spółki Orlaoski jest ekologiczny kocioł na zgazowanie drewna w zakresach mocy od 18 kW do 80 kW. Kocioł, po latach badao, przeszedł prawdziwą metamorfozę stając się jednym z najnowocześniejszych produktów w branży grzewczej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym i nowoczesnemu designowi zdobył klientów na całym świecie, a przykładem uznania dla jego jakości i funkcjonalności są zdobyte złote medale oraz certyfikaty. Wartości emisji spalin spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania norm europejskich. Więcej na www.orlanski.pl.

W 2010 roku firma Eko-Vimar Orlaoski osiągnęła blisko 28 mln PLN przychodów ze sprzedaży (dane skonsolidowane). Wyniki osiągane w tym roku wskazują na utrzymujący się trend wzrostowy zarówno pod względem wolumenu sprzedaży jak i realizowanych marż.

Piotr Miller, Partner Avallon Sp. z o.o.

– Zainwestowaliśmy w tę firmę ze względu na bardzo dobre perspektywy wzrostu branży. Produkty spółki są bardzo nowoczesne i spełniają najbardziej restrykcyjne normy. W Europie Zachodniej montaż kotłów produkowanych przez Eko-Vimar jest w wielu krajach dofinansowywany w ramach programu wspierania energetyki odnawialnej. Na zwiększenie zainteresowania kotłami na paliwa odnawialne wpływają też znaczące wahania cen alternatywnych źródeł energii takich jak olej opałowy, gaz oraz zakaz montowania kotłów uniwersalnych, które emitują najwięcej spalin. Chciałbym podkreślid, że proces negocjacyjny przebiegał sprawnie dzięki bardzo dobrej komunikacji z Panem Jackiem Orlaoskim oraz pozostałymi menedżerami, którzy potrafili przekonad nas do swojej wizji rozwoju spółki.

Jacek Orlaoski, Prezes Zarządu Eko-Vimar Orlaoski Sp. z o.o.
– Dla spółki Eko-Vimar wejście nowego inwestora oznacza możliwości wzmocnienia kampanii marketingowej oraz zrealizowanie niezbędnych nakładów inwestycyjnych np. w nowe laboratorium oraz modernizację zakładu w Czechach. Częśd środków zostanie przeznaczona na kapitał obrotowy, gdyż ostatnio firma nie mogła zrealizowad wszystkich zamówieo ze względu na ograniczoną płynnośd finansową. Zwiększenie możliwości finansowych pozwoli rozwinąd handel solarami i pompami ciepła, które szybko zyskują popularnośd na rynku europejskim. Jestem przekonany, że dzięki pozyskaniu inwestora finansowego znacząco wzmocnimy pozycję spółki w Polsce i na świecie.

Avallon MBO FUND, specjalizujący się na polskim rynku w transakcjach wykupów menedżerskich, zrealizował kolejną inwestycję. Transakcja obejmowała odkupienie części udziałów oraz sfinansowanie podwyższenia kapitału w rodzinnej firmie Eko-Vimar Orlaoski Sp. z o.o. z Otmuchowa. Spółka jest producentem kotłów na zgazowanie drewna i pellet oraz dystrybutorem kolektorów słonecznych, pomp ciepła i innych produktów branży grzewczej. W wyniku transakcji Avallon MBO FUND objął 60% udziałów. Inwestycja w spółkę z tej branży stanowi bardzo dobrą dywersyfikację portfela funduszu, gdyż ostatnie inwestycje Avallon dotyczyły głównie rynku spożywczego (AG FOODS, GOOD FOOD i ORGANIC Farma Zdrowia).

Firma ORLAOSKI rozpoczęła działalnośd w latach dziewięddziesiątych. Obecnie prowadzi produkcję w dwóch zakładach w Polsce i w Czechach zatrudniając 200 pracowników. Dodatkowo posiada nowoczesną bazę szkoleniową. Spółka współpracuje z firmami z ponad 30 krajów na świecie. Produktem wiodącym Spółki Orlaoski jest ekologiczny kocioł na zgazowanie drewna w zakresach mocy od 18 kW do 80 kW. Kocioł, po latach badao, przeszedł prawdziwą metamorfozę stając się jednym z najnowocześniejszych produktów w branży grzewczej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym i nowoczesnemu designowi zdobył klientów na całym świecie, a przykładem uznania dla jego jakości i funkcjonalności są zdobyte złote medale oraz certyfikaty. Wartości emisji spalin spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania norm europejskich. Więcej na www.orlanski.pl.

W 2010 roku firma Eko-Vimar Orlaoski osiągnęła blisko 28 mln PLN przychodów ze sprzedaży (dane skonsolidowane). Wyniki osiągane w tym roku wskazują na utrzymujący się trend wzrostowy zarówno pod względem wolumenu sprzedaży jak i realizowanych marż.

Piotr Miller, Partner Avallon Sp. z o.o.

– Zainwestowaliśmy w tę firmę ze względu na bardzo dobre perspektywy wzrostu branży. Produkty spółki są bardzo nowoczesne i spełniają najbardziej restrykcyjne normy. W Europie Zachodniej montaż kotłów produkowanych przez Eko-Vimar jest w wielu krajach dofinansowywany w ramach programu wspierania energetyki odnawialnej. Na zwiększenie zainteresowania kotłami na paliwa odnawialne wpływają też znaczące wahania cen alternatywnych źródeł energii takich jak olej opałowy, gaz oraz zakaz montowania kotłów uniwersalnych, które emitują najwięcej spalin. Chciałbym podkreślid, że proces negocjacyjny przebiegał sprawnie dzięki bardzo dobrej komunikacji z Panem Jackiem Orlaoskim oraz pozostałymi menedżerami, którzy potrafili przekonad nas do swojej wizji rozwoju spółki.

Jacek Orlaoski, Prezes Zarządu Eko-Vimar Orlaoski Sp. z o.o.
– Dla spółki Eko-Vimar wejście nowego inwestora oznacza możliwości wzmocnienia kampanii marketingowej oraz zrealizowanie niezbędnych nakładów inwestycyjnych np. w nowe laboratorium oraz modernizację zakładu w Czechach. Częśd środków zostanie przeznaczona na kapitał obrotowy, gdyż ostatnio firma nie mogła zrealizowad wszystkich zamówieo ze względu na ograniczoną płynnośd finansową. Zwiększenie możliwości finansowych pozwoli rozwinąd handel solarami i pompami ciepła, które szybko zyskują popularnośd na rynku europejskim. Jestem przekonany, że dzięki pozyskaniu inwestora finansowego znacząco wzmocnimy pozycję spółki w Polsce i na świecie.

Podoba Ci się ta aktualność?
Udostępnij ją!
Zobacz poprzednie aktualności
 • Avallon w Rzeczpospolita
  31.07.2023
 • Avallon MBO inwestuje w S’portofino
  27.06.2023
 • Avallon MBO inwestuje w Letniskowo
  6.06.2023
 • Piotr Miller prelegentem wydarzenia organizowanego przez Excalibur Capital
  1.06.2023
 • Agnieszka Pakulska gościem panelu „Private Equity Leadership: A CEO’s Perspective”
  23.05.2023