5.11.2015
Avallon MBO FUND II inwestuje z menedżerami, odkupując pakiet ponad 75% akcji PLASMA SYSTEM SA
Kontakt dla mediów

Joanna Wiśniewska
Menedżer ds. marketingu i PR
[email protected]

Agencja PR

Hagen PR
Wojciech Dziewit
[email protected]

Kontakt dla mediów

Joanna Wiśniewska
Menedżer ds. marketingu i PR
[email protected]

Agencja PR

Hagen PR
Wojciech Dziewit
[email protected]

Avallon MBO FUND II realizuje siódmą inwestycję obejmującą zakup pakietu większościowego akcji w spółce Plasma SYSTEM SA w Siemianowicach Śląskich.

W ramach transakcji odkupu akcji, Avallon, przy ścisłej współpracy z dotychczasową Grupą Menedżerską zarządzającą spółką, na czele której stanął Pan Sławomir Wawrzyniak podpisali w dniu 21 września 2015 roku umowę inwestycyjną dotyczącą przebiegu inwestycji.

W celu realizacji transakcji w formule wykupu menedżerskiego powołana została spółka celowa Plasma MBO sp. z .o.o., która jest finansowana ze środków pochodzących od Grupy Menedżerskiej i Funduszu.

Plasma SYSTEM jest innowacyjną spółką technologiczną, która oferuje usługi w zakresie inżynierii warstwy wierzchniej wykorzystując zaawansowane technologie deponowania laserowego oraz natryskiwania cieplnego powłok. Zastosowanie innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych materiałów pozwala znacząco wydłużyć żywotność części maszyn i urządzeń narażonych na szybkie zużycie eksploatacyjne wykorzystywanych we wszystkich gałęziach przemysłu.

Dynamiczny rozwój Spółki możliwy był dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych przeznaczonych na badania i rozwój oraz inwestycje. Spółka dysponuje dziś nowoczesnym zakładem produkcyjnym wyposażonym w unikalne w skali Europy maszyny i urządzenia. Klientami spółki są duże koncerny przemysłowe takie jak: Babcock Borsig Steinmüller GmbH, Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A., GDF Suez Elektrownia Połaniec S.A., Vattenfall Heat Poland S.A., Elektrownia Rybnik – EDF Polska S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Veolia Energia Łódź S.A. , Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ARCELOR MITTAL Poland S.A., Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A.

Podstawową wartością Plasma SYSTEM od samego początku jej funkcjonowania jest unikalny know-how w obszarze inżynierii powierzchni potwierdzony patentami i prawami ochronnymi, który został wypracowany przez zespół ludzi z pasją. Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości. Transakcja była obsługiwana przez kancelarię JGA z Katowic.

Sławomir Wawrzyniak, Lider Grupy Menedżerskiej Plasma SYSTEM SA 
Dotychczasowy intensywny rozwój Spółki był możliwy dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz funduszy pozyskanych od inwestorów na rynku NewConnect. Szans na dalszy rozwój Spółki Zarząd upatruje w ekspansji na rynki zagraniczne i w tym zakresie pożądane było pozyskanie przyjaznego inwestora – partnera. Poszukiwania trwały już od kilku lat, ale dopiero zderzenie inicjatywy Grupy Menedżerskiej w zakresie kapitałowego zaangażowania się w Spółkę z zamiarem wyjścia z akcjonariatu poprzedniego właściciela – spółki SYSTEM SA dało efekt w postaci MBO. Czynnikiem, który skłonił menedżerów do wyboru procedury MBO jest przekonanie o wartości Spółki oraz wiara w dalszy jej rozwój.

Fundusz Avallon spełnił oczekiwania Zarządu – najlepiej spośród zainteresowanych inwestorów zrozumiał specyfikę Spółki a dzięki przedsiębiorstwom znajdującym się już w jego portfelu inwestycyjnym umożliwi poszerzenie krajowych i zagranicznych rynków zbytu. Efekt synergii, jak również wysoka kultura i profesjonalizm przedstawicieli Funduszu Avallon zdecydowały o jego wyborze.

Aleksander Borek, Prezes Zarządu SYSTEM SA 
Głównym impulsem do podjęcia decyzji o poszukiwaniu inwestora dla Spółki było przekonanie, że dalszy jej rozwój wymaga silnego i kompetentnego partnera, który będzie nastawiony na ścisłą współpracę z kluczową kadrą menedżerską, dzięki której Spółka zbudowała swoją dotychczasową pozycję.

Znalezienie odpowiedniego inwestora dla firmy jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, dlatego warto do niego dobrze się przygotować i zawczasu go zaplanować. Istotnymi elementami takiego procesu jest właściwe zaplanowanie działalności operacyjnej i finansów firmy oraz zgromadzenie wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, która silnie utożsamia się z celami Spółki. Dla osoby, która 

od początku istnienia firmy była silnie zaangażowana, także emocjonalnie, w powodzenie unikalnego projektu jakim jest Plasma SYSTEM istotnym była nie tylko maksymalizacja wartości transakcji, ale przekonanie o przekazaniu Spółki odpowiedzialnemu inwestorowi, który jest w stanie stymulować dalszy rozwój biznesu. Zakończone sukcesem wielomiesięczne negocjacje wytworzyły we mnie przekonanie, że fundusz Avallon jest takim partnerem. Korzystając z okazji chcę bardzo gorąco podziękować całemu zespołowi za wieloletnie zaangażowanie w rozwój Plasma SYSTEM. Bez ich ogromnego poświęcenia i wiary w sukces nie byłoby możliwe stworzenie technologicznej Spółki, która jest wyjątkowa w skali europejskiej.

Michał Zawisza, Avallon MBO FUND
Spółka przyciągnęła naszą uwagę przede wszystkim swoją unikalną technologią, którą można wdrożyć w większości gałęzi przemysłu oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. Na tle krajów Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Azji wiedza o wykorzystaniu technologii inżynierii warstwy wierzchniej w krajach Europy Środkowej jest nadal mało popularna, ale o wysokim potencjale zastosowania. Wyzwaniem projektu będzie skomercjalizowanie gotowych technologii i aplikacji w nowych obszarach. Wierzymy, że doświadczenie i motywacja członków Grupy Menedżerskiej – partnerów Funduszu, są gwarantem sukcesu. Avallon rozpoczął także prowadzenie działań rynkowych wykorzystując posiadane relacje w przemyśle, które z pewnością przełożą się na pozyskanie nowych, atrakcyjnych klientów.

Głównymi korzyściami płynącymi z wdrożenia technologii Plasmy System przez zakłady przemysłowe są efekty ekonomiczne. Oszczędności osiągane są głownie dzięki: zwiększeniu dyspozycyjności maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych, wydłużeniu okresów między remontowych, ograniczeniu kosztów zakupów części zamiennych.

Plasma SYSTEM S.A. (www.plasmasystem.pl)

jako samodzielne przedsiębiorstwo istnieje od 2004 roku. Zajmuje się wdrożeniami innowacyjnych technologii w zakresie inżynierii warstw wierzchnich znajdujących zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Plasma jest liderem zaawansowanych technologii napawania i hartowania laserowego oraz natryskiwania cieplnego. Posiada w pełni zrobotyzowane linie produkcyjne wyposażone w lasery wysokiej mocy. Siedziba spółki wraz z obiektami produkcyjnymi mieści się w Siemianowicach Śląskich. Spółka zatrudnia ponad 100 osób, z czego blisko 40% stanowią inżynierowie.

Avallon MBO FUND II (www.Avallon.pl) Plasma SYSTEM SA to siódma inwestycja funduszu utworzonego w grudniu 2012 roku, specjalizującego się w transakcjach realizowanych wspólnie z menedżerami. Poprzednie to Novo Tech Sp. z o.o. producent produktów opartych na technologii polimerów, EMERSON DC- lider mailingu promocyjnego i transakcyjnego, ZABERD S.A. – polski lider rynku utrzymania dróg, MPS International Ltd Sp. z o.o. – producent kosmetyków, opakowań oraz środków czystości, ORE S.A. – lider w zakresie zakupów korporacyjnych oraz Velvet CARE Sp. z o.o. producent artykułów higienicznych codziennego użytku.

Avallon jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze od roku 2001. Inwestorami Funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners. Fundusz inwestuje w różnych branżach, głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów złotych. We wrześniu 2015 roku fundusz Avallon nominowany został w kategorii Wschodząca Gwiazda IV edycji Private Equity Exchange and Awards Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 3 grudnia 2015 roku podczas uroczystej gali w Paryżu.

Avallon MBO FUND II realizuje siódmą inwestycję obejmującą zakup pakietu większościowego akcji w spółce Plasma SYSTEM SA w Siemianowicach Śląskich.

W ramach transakcji odkupu akcji, Avallon, przy ścisłej współpracy z dotychczasową Grupą Menedżerską zarządzającą spółką, na czele której stanął Pan Sławomir Wawrzyniak podpisali w dniu 21 września 2015 roku umowę inwestycyjną dotyczącą przebiegu inwestycji.

W celu realizacji transakcji w formule wykupu menedżerskiego powołana została spółka celowa Plasma MBO sp. z .o.o., która jest finansowana ze środków pochodzących od Grupy Menedżerskiej i Funduszu.

Plasma SYSTEM jest innowacyjną spółką technologiczną, która oferuje usługi w zakresie inżynierii warstwy wierzchniej wykorzystując zaawansowane technologie deponowania laserowego oraz natryskiwania cieplnego powłok. Zastosowanie innowacyjnych technologii oraz nowoczesnych materiałów pozwala znacząco wydłużyć żywotność części maszyn i urządzeń narażonych na szybkie zużycie eksploatacyjne wykorzystywanych we wszystkich gałęziach przemysłu.

Dynamiczny rozwój Spółki możliwy był dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych przeznaczonych na badania i rozwój oraz inwestycje. Spółka dysponuje dziś nowoczesnym zakładem produkcyjnym wyposażonym w unikalne w skali Europy maszyny i urządzenia. Klientami spółki są duże koncerny przemysłowe takie jak: Babcock Borsig Steinmüller GmbH, Elektrownia Bełchatów PGE GiEK S.A., GDF Suez Elektrownia Połaniec S.A., Vattenfall Heat Poland S.A., Elektrownia Rybnik – EDF Polska S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., TAURON Wytwarzanie S.A., Veolia Energia Łódź S.A. , Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ARCELOR MITTAL Poland S.A., Fabryka Wentylatorów FAWENT S.A.

Podstawową wartością Plasma SYSTEM od samego początku jej funkcjonowania jest unikalny know-how w obszarze inżynierii powierzchni potwierdzony patentami i prawami ochronnymi, który został wypracowany przez zespół ludzi z pasją. Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości. Transakcja była obsługiwana przez kancelarię JGA z Katowic.

Sławomir Wawrzyniak, Lider Grupy Menedżerskiej Plasma SYSTEM SA 
Dotychczasowy intensywny rozwój Spółki był możliwy dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz funduszy pozyskanych od inwestorów na rynku NewConnect. Szans na dalszy rozwój Spółki Zarząd upatruje w ekspansji na rynki zagraniczne i w tym zakresie pożądane było pozyskanie przyjaznego inwestora – partnera. Poszukiwania trwały już od kilku lat, ale dopiero zderzenie inicjatywy Grupy Menedżerskiej w zakresie kapitałowego zaangażowania się w Spółkę z zamiarem wyjścia z akcjonariatu poprzedniego właściciela – spółki SYSTEM SA dało efekt w postaci MBO. Czynnikiem, który skłonił menedżerów do wyboru procedury MBO jest przekonanie o wartości Spółki oraz wiara w dalszy jej rozwój.

Fundusz Avallon spełnił oczekiwania Zarządu – najlepiej spośród zainteresowanych inwestorów zrozumiał specyfikę Spółki a dzięki przedsiębiorstwom znajdującym się już w jego portfelu inwestycyjnym umożliwi poszerzenie krajowych i zagranicznych rynków zbytu. Efekt synergii, jak również wysoka kultura i profesjonalizm przedstawicieli Funduszu Avallon zdecydowały o jego wyborze.

Aleksander Borek, Prezes Zarządu SYSTEM SA 
Głównym impulsem do podjęcia decyzji o poszukiwaniu inwestora dla Spółki było przekonanie, że dalszy jej rozwój wymaga silnego i kompetentnego partnera, który będzie nastawiony na ścisłą współpracę z kluczową kadrą menedżerską, dzięki której Spółka zbudowała swoją dotychczasową pozycję.

Znalezienie odpowiedniego inwestora dla firmy jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, dlatego warto do niego dobrze się przygotować i zawczasu go zaplanować. Istotnymi elementami takiego procesu jest właściwe zaplanowanie działalności operacyjnej i finansów firmy oraz zgromadzenie wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, która silnie utożsamia się z celami Spółki. Dla osoby, która 

od początku istnienia firmy była silnie zaangażowana, także emocjonalnie, w powodzenie unikalnego projektu jakim jest Plasma SYSTEM istotnym była nie tylko maksymalizacja wartości transakcji, ale przekonanie o przekazaniu Spółki odpowiedzialnemu inwestorowi, który jest w stanie stymulować dalszy rozwój biznesu. Zakończone sukcesem wielomiesięczne negocjacje wytworzyły we mnie przekonanie, że fundusz Avallon jest takim partnerem. Korzystając z okazji chcę bardzo gorąco podziękować całemu zespołowi za wieloletnie zaangażowanie w rozwój Plasma SYSTEM. Bez ich ogromnego poświęcenia i wiary w sukces nie byłoby możliwe stworzenie technologicznej Spółki, która jest wyjątkowa w skali europejskiej.

Michał Zawisza, Avallon MBO FUND
Spółka przyciągnęła naszą uwagę przede wszystkim swoją unikalną technologią, którą można wdrożyć w większości gałęzi przemysłu oraz nowoczesnym parkiem maszynowym. Na tle krajów Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i Azji wiedza o wykorzystaniu technologii inżynierii warstwy wierzchniej w krajach Europy Środkowej jest nadal mało popularna, ale o wysokim potencjale zastosowania. Wyzwaniem projektu będzie skomercjalizowanie gotowych technologii i aplikacji w nowych obszarach. Wierzymy, że doświadczenie i motywacja członków Grupy Menedżerskiej – partnerów Funduszu, są gwarantem sukcesu. Avallon rozpoczął także prowadzenie działań rynkowych wykorzystując posiadane relacje w przemyśle, które z pewnością przełożą się na pozyskanie nowych, atrakcyjnych klientów.

Głównymi korzyściami płynącymi z wdrożenia technologii Plasmy System przez zakłady przemysłowe są efekty ekonomiczne. Oszczędności osiągane są głownie dzięki: zwiększeniu dyspozycyjności maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych, wydłużeniu okresów między remontowych, ograniczeniu kosztów zakupów części zamiennych.

Plasma SYSTEM S.A. (www.plasmasystem.pl)

jako samodzielne przedsiębiorstwo istnieje od 2004 roku. Zajmuje się wdrożeniami innowacyjnych technologii w zakresie inżynierii warstw wierzchnich znajdujących zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Plasma jest liderem zaawansowanych technologii napawania i hartowania laserowego oraz natryskiwania cieplnego. Posiada w pełni zrobotyzowane linie produkcyjne wyposażone w lasery wysokiej mocy. Siedziba spółki wraz z obiektami produkcyjnymi mieści się w Siemianowicach Śląskich. Spółka zatrudnia ponad 100 osób, z czego blisko 40% stanowią inżynierowie.

Avallon MBO FUND II (www.Avallon.pl) Plasma SYSTEM SA to siódma inwestycja funduszu utworzonego w grudniu 2012 roku, specjalizującego się w transakcjach realizowanych wspólnie z menedżerami. Poprzednie to Novo Tech Sp. z o.o. producent produktów opartych na technologii polimerów, EMERSON DC- lider mailingu promocyjnego i transakcyjnego, ZABERD S.A. – polski lider rynku utrzymania dróg, MPS International Ltd Sp. z o.o. – producent kosmetyków, opakowań oraz środków czystości, ORE S.A. – lider w zakresie zakupów korporacyjnych oraz Velvet CARE Sp. z o.o. producent artykułów higienicznych codziennego użytku.

Avallon jest pionierem rynku wykupów menedżerskich w Polsce i działa w tym obszarze od roku 2001. Inwestorami Funduszu są międzynarodowe instytucje finansowe, m.in.: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz fundusze zarządzane przez szwajcarską firmę Akina Partners. Fundusz inwestuje w różnych branżach, głównie w firmy o obrotach od 50 do 250 milionów złotych. We wrześniu 2015 roku fundusz Avallon nominowany został w kategorii Wschodząca Gwiazda IV edycji Private Equity Exchange and Awards Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 3 grudnia 2015 roku podczas uroczystej gali w Paryżu.

Podoba Ci się ta aktualność?
Udostępnij ją!
Zobacz poprzednie aktualności
 • Globema przejmuje w Kanadzie
  16.04.2024
 • Avallon sfinalizował sprzedaż spółki EDC Expert Communication
  29.03.2024
 • Druga edycja Praktycznego Kursu Private Equity i Venture Capital
  26.03.2024
 • Avallon sprzedaje Marketplanet 
  5.02.2024
 • AVALLOŃCZYK zdobywcą bieguna południowego
  23.01.2024