28.09.2015
8 października w Warszawie odbędzie się konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku transakcyjnego
Kontakt dla mediów

Joanna Wiśniewska
Menedżer ds. marketingu i PR
[email protected]

Agencja PR

Hagen PR
Wojciech Dziewit
[email protected]

8 października w Warszawie odbędzie się konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku transakcyjnego

Rada Programowa kampanii edukacyjnej pt. „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”, której członkiem są również przedstawiciele funduszu Avallon zakończyła cykl spotkań roboczych. Celem Rady było wypracowanie wspólnych rekomendacji do Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Już 8 października w Warszawie odbędzie się konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku transakcyjnego.

Dwa spotkania robocze Rady Programowej kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” za nami. Podczas wspólnych obrad, eksperci Rady Programowej wypracowali draft Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Trwa przygotowanie finalnego zbioru rekomendacji dobrych praktyk, tych najbardziej praktycznych i uniwersalnych dla każdego procesu transakcyjnego. – Jestem pełna podziwu dla zaangażowania i aktywności członków Rady Programowej i jako inicjator kampanii wierzę, iż Kodeks będzie cennym źródłem dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych – powiedziała Aleksandra Porębska z FORDATA, inicjatora kampanii.

Misją kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja rynku w zakresie dobrych praktyk, które stosowane są podczas procesów transakcyjnych. Regulacje prawne coraz częściej uzupełniane są dobrymi praktykami, które znacznie usprawniają współpracę wszystkim stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Do tej pory powstało wiele branżowych katalogów dobrych praktyk, np. Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy w procesie PPP, Kodeks Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Nie ujmują one jednak wszystkich aspektów, jakie wytworzyły się podczas szybkiego rozwoju branży transakcyjnej.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych zostanie zaprezentowany podczas konferencji otwartej dla rynku, która odbędzie się 8 października 2015 r. w Pure Sky Club, mieszczącym się przy ul. Złota 59 w Warszawie.

Zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem rynku transakcyjnego w Polsce na konferencję „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”, podczas której odbędzie się również debata o profesjonalizacji rynku transakcyjnego w gronie wybitnych specjalistów z bogatym doświadczeniem międzynarodowym w zakresie fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji i PPP.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy na konferencję możliwe są na stronie kampanii efektywnetransakcje.pl/formularz. W skład Rady weszło wielu cenionych doradców transakcyjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, PPP i innych. Opracowali oni rekomendacje, bazując na swoim doświadczeniu zawodowym. Radę Programową kampanii tworzą:

Aleksandra Porębska – Partner w FORDATA, przedstawiciel inicjatora kampanii. Uznany specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji. Odpowiada za rekomendację dobrej praktyki w tym obszarze.

Bartosz Groele – partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes Instytutu Allerhanda. Ekspert w zakresie restrukturyzacji i postępowania upadłościowego.

Bartosz Mysiorski – wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu PPP. Opracowuje rekomendację w zakresie specjalizacji PPP.

Dariusz Gałązka – biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant Thornton. Przygotowuje rekomendację w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.

Dariusz Tenderenda – Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner w Navigator Capital. Opracuje rekomendację w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez publiczne i prywatne oferty akcji.

Jakub Jędrzejak – partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny specjalizujący się w prowadzeniu transakcji M&A z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych

Jakub Ziółek – partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym. Przygotowuje rekomendację w zakresie nieruchomości komercyjnych.

Krzysztof Dziubiński – CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator SA. Przygotuje rekomendację w zakresie emisji obligacji korporacyjnych.

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek – współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners. Jako ekspert w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przygotuje rekomendację dotyczącą prowadzeni transakcji M&A z udziałem funduszy private equity.

Małgorzata Kuik – Partner w firmie doradczej F5 Konsulting, z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz samorządami terytorialnymi.

Michał Zawisza – współzałożyciel Avallon Sp. z o.o. polskiej firmy zarządzającej funduszami private equity. Przygotuje rekomendację w zakresie lewarowanych wykupów menedżerskich (LMBO).

Sławomir Witkowski – syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca sądowy.

Na stronie internetowej www.efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.

8 października w Warszawie odbędzie się konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku transakcyjnego

Rada Programowa kampanii edukacyjnej pt. „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”, której członkiem są również przedstawiciele funduszu Avallon zakończyła cykl spotkań roboczych. Celem Rady było wypracowanie wspólnych rekomendacji do Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Już 8 października w Warszawie odbędzie się konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku transakcyjnego.

Dwa spotkania robocze Rady Programowej kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” za nami. Podczas wspólnych obrad, eksperci Rady Programowej wypracowali draft Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Trwa przygotowanie finalnego zbioru rekomendacji dobrych praktyk, tych najbardziej praktycznych i uniwersalnych dla każdego procesu transakcyjnego. – Jestem pełna podziwu dla zaangażowania i aktywności członków Rady Programowej i jako inicjator kampanii wierzę, iż Kodeks będzie cennym źródłem dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych – powiedziała Aleksandra Porębska z FORDATA, inicjatora kampanii.

Misją kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja rynku w zakresie dobrych praktyk, które stosowane są podczas procesów transakcyjnych. Regulacje prawne coraz częściej uzupełniane są dobrymi praktykami, które znacznie usprawniają współpracę wszystkim stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Do tej pory powstało wiele branżowych katalogów dobrych praktyk, np. Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy w procesie PPP, Kodeks Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Nie ujmują one jednak wszystkich aspektów, jakie wytworzyły się podczas szybkiego rozwoju branży transakcyjnej.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych zostanie zaprezentowany podczas konferencji otwartej dla rynku, która odbędzie się 8 października 2015 r. w Pure Sky Club, mieszczącym się przy ul. Złota 59 w Warszawie.

Zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem rynku transakcyjnego w Polsce na konferencję „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”, podczas której odbędzie się również debata o profesjonalizacji rynku transakcyjnego w gronie wybitnych specjalistów z bogatym doświadczeniem międzynarodowym w zakresie fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji i PPP.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy na konferencję możliwe są na stronie kampanii efektywnetransakcje.pl/formularz. W skład Rady weszło wielu cenionych doradców transakcyjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, PPP i innych. Opracowali oni rekomendacje, bazując na swoim doświadczeniu zawodowym. Radę Programową kampanii tworzą:

Aleksandra Porębska – Partner w FORDATA, przedstawiciel inicjatora kampanii. Uznany specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji. Odpowiada za rekomendację dobrej praktyki w tym obszarze.

Bartosz Groele – partner w kancelarii Tomasik Pakosiewicz Groele oraz wiceprezes Instytutu Allerhanda. Ekspert w zakresie restrukturyzacji i postępowania upadłościowego.

Bartosz Mysiorski – wiceprezes Fundacji Centrum PPP. Znany i ceniony specjalista w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, autor wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu PPP. Opracowuje rekomendację w zakresie specjalizacji PPP.

Dariusz Gałązka – biegły rewident i partner w międzynarodowej firmie doradczej Grant Thornton. Przygotowuje rekomendację w zakresie audytu i Due Diligence finansowego i podatkowego.

Dariusz Tenderenda – Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator i Partner w Navigator Capital. Opracuje rekomendację w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez publiczne i prywatne oferty akcji.

Jakub Jędrzejak – partner w kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, radca prawny specjalizujący się w prowadzeniu transakcji M&A z udziałem funduszy private equity oraz inwestorów zagranicznych

Jakub Ziółek – partner w Crido Legal, radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym. Przygotowuje rekomendację w zakresie nieruchomości komercyjnych.

Krzysztof Dziubiński – CFA, Prezes Zarządu Navigator Debt Advisory, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator SA. Przygotuje rekomendację w zakresie emisji obligacji korporacyjnych.

Małgorzata Bobrowska-Jarząbek – współzałożyciel i dyrektor inwestycyjny w Resource Partners. Jako ekspert w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przygotuje rekomendację dotyczącą prowadzeni transakcji M&A z udziałem funduszy private equity.

Małgorzata Kuik – Partner w firmie doradczej F5 Konsulting, z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku M&A, we współpracy z podmiotami prywatnymi, funduszami inwestycyjnymi, grupami kapitałowymi, Skarbem Państwa oraz samorządami terytorialnymi.

Michał Zawisza – współzałożyciel Avallon Sp. z o.o. polskiej firmy zarządzającej funduszami private equity. Przygotuje rekomendację w zakresie lewarowanych wykupów menedżerskich (LMBO).

Sławomir Witkowski – syndyk, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczenie zawodowe w restrukturyzacji i zarządzaniu finansami zdobywał jako dyrektor finansowy w podmiotach krajowych i międzynarodowych, a od roku 2009 jako syndyk i nadzorca sądowy.

Na stronie internetowej www.efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.

Podoba Ci się ta aktualność?
Udostępnij ją!
Zobacz poprzednie aktualności
 • Avallon sprzedaje Marketplanet 
  5.02.2024
 • AVALLOŃCZYK zdobywcą bieguna południowego
  23.01.2024
 • Zmiana w zarządzie TES VSETIN
  18.01.2024
 • Avallon sprzedaje Wosana SA. Spółka trafiła w ręce japońskiego inwestora branżowego DyDo  
  12.01.2024
 • Avallon MBO inwestuje w MPPK Group – dostawcę karm dla psów i kotów z segmentu premium
  18.12.2023