Zakup akcji lub udziałów przez fundusz

Wykupujemy akcje lub udziały od właścicieli zainteresowanych sprzedażą. Możliwe jest również objęcie przez fundusz nowej emisji akcji lub udziałów.

4-15 mln €

Wartość inwestycji

Wysokość naszego zaangażowania finansowego to 4-15 mln €. To oznacza, że w przypadku wykorzystania długu transakcyjnego lub koinwestycji wartość pojedynczej transakcji może wynieść nawet 30 mln €.

30 %

Minimalny udział w kapitale spółki

Preferujemy sytuacje, gdy fundusz ma pozycję znaczącego akcjonariusza.

3-7 lat

Okres inwestycji

Nasze inwestycje trwają z reguły od 3 do 7 lat.

Znaczący udział

Preferujemy sytuacje, gdy fundusz ma pozycję akcjonariusza większościowego.

Wyniki finansowe

Oczekujemy stabilnych wyników finansowych z potencjałem wzrostu. Nie inwestujemy w typowe projekty restrukturyzacyjne.

Pozycja rynkowa

Chcemy współpracować z wiodącymi firmami w wybranym segmencie rynku, o sprawdzonym modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji.

Lewarowanie transakcji

W przypadku stabilnych firm możliwe jest wykorzystanie w transakcji finansowania.

Udział menedżerów

Preferujemy transakcje, w których menedżerowie angażują własne środki finansowe.

Poziom inwestycji

Zakres inwestycji funduszu wynosi od 4 do 15 mln €. Może on być dodatkowo powiększony/podwojony o finansowanie dłużne lub dodatkowy kapitał ze strony koinwestorów/inwestorów funduszu.

Branża

Nie mamy preferencji branżowych, jednak nie inwestujemy: w produkcję i obrót alkoholem, tytoniem, hazard, przedsięwzięcia spekulacyjne, a także przemysł zbrojeniowy, jak również technologie szczególnie uciążliwe dla środowiska.

Lokalizacja

Inwestujemy głównie w firmy prowadzące działalność w Polsce, ale jesteśmy również zainteresowani transakcjami w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, będących członkami Unii Europejskiej.