Do you have
a business idea?

Contact us!
Email or call us.

Transactions
Tomasz Stamirowski
Managing partner
Consultants
Marcin Konarski
Partner
Phone number:
E-mail address:

Avallon Sp. z o.o.
al. Kościuszki 17
90-418 Łódź

NIP: 725-18-17-995
KRS:0000032090
Wysokość kapitału zakładowego:
74 500 PLN