Rekrutacja na stanowisko:
Analityk Inwestycyjny

Zespół Avallon MBO tworzą partnerzy, eksperci od inwestycji i doświadczeni analitycy, działający w wielu różnych obszarach biznesu. Oferujemy ciekawą, pełną wyzwań pracę, a równocześnie stabilizację i świetna atmosferę. Jesteśmy zgranym i harmonijnie współpracującym zespołem. Zaangażowanie i odnoszone sukcesy przekładają się u nas bezpośrednio na jasno wytyczoną ścieżkę rozwoju i awansu.

Aktualnie w związku z naszym rozwojem, do naszego zespołu poszukujemy Analityka Inwestycyjnego, który będzie odpowiedzialny za analizę finansową i wycenę spółek, które są lub niebawem znajdą się w portfelu Funduszu, a także będzie opracowywał raporty i analizy rynkowe niezbędne przy rekomendacjach i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz biznesowych

Jeśli więc: 

 • możesz pochwalić się wiedzą i doświadczeniem z zakresu doradztwa strategicznego, fuzji i przejęć lub wyceny przedsiębiorstw (również zdobytych w ramach praktyk i staży studenckich)
 • informacyjne bazy danych (np. EMIS, Reuters, Bloomberg, Mergermarket) nie są Ci obce
 • biegle posługujesz się pakietem MS Office (w szczególności Excel oraz Power Point)
 • swobodnie komunikujesz się w języku angielskim 
 • masz rozwinięte zdolności analityczne oraz umiejętności wyciągania wniosków
 • cechujesz się wysoką odpowiedzialnością za powierzone Ci zadania
 • masz drive w sobie i lubisz pracę w grupie
 • masz wykształcenie wyższe lub za chwilę kończysz studia

jesteś osobą, której szukamy.

W zamian oferujemy:

 • rozpoczęcie ścieżki zawodowej w bardzo ciekawym obszarze private equity
 • stabilne zatrudnienie oraz profesjonalne środowisko pracy
 • uczestnictwo w realizacji dużych, ciekawych projektów na polskim rynku kapitałowym
 • współpracę z najlepszymi specjalistami z branży z wieloletnim doświadczeniem
 • indywidualny budżet szkoleń
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • prywatną opiekę medyczną 
 • dodatek finansowy na wydatki kulturalno-oświatowe
 • dofinansowanie parkingu
 • niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy) oraz indywidualne do ustalenia po rozpoczęciu pracy.
 • samodzielne stanowisko z możliwością rozwoju
 • przyjazną atmosferę, możliwość wychodzenia poza schematy
 • dużą samodzielność w działaniu

 

Jeśli jesteś zainteresowany aplikowaniem na stanowisko, wyślij swoje CV pod adres:


[email protected]

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść́ dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Avallon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-418) przy Al. Kościuszki 17, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów tej i przyszłych rekrutacji.

 


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Avallon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-418) przy Al. Kościuszki 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032090, posługująca się NIP: 7251817995, adres e-mail: [email protected] („Administrator”). Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś/wyraziłaś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wskazania ogłoszenia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (podstawa prawna: art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kodeksu pracy w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [„RODO”]. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kodeksu pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie przez Administratora. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu i będziemy je przechowywać przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub przez okres 1 roku od momentu otrzymania od Ciebie aplikacji (dla celów przyszłych rekrutacji). Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting, dostawcom systemów informatycznych, operatorom pocztowym, podmiotom zajmującym się medycyną pracy. Wszyscy nasi dostawcy mają siedziby w Polsce/w Unii Europejskiej. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami pod adresem e-mail [email protected] Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]