Spółka

Meyra Group

Fundusz partnerem wspierającym rozwój – historia inwestycji w spółkę Meyra Group.

Siedziba:

Łódź

Przychody 2016:

281 mln PLN

Prezes Zarządu:

Mariusz Smela

Rok inwestycji:

2007

Rodzaj transakcji:

MBO

Branża:

Ortopedyczno-rehabilitacyjna

Bieżący status:

W portfelu

MEDORT z firmy lokalnej stał się w branży ważnym graczem europejskim, realizując zagraniczne przejęcia firm konkurencyjnych. Avallon jest świetnym partnerem dla menedżerów mających ambicje nie tylko uczestniczenia w nabyciu firmy, ale i jej rozwinięcia.

Michał Perner Wiceprezes Zarządu

Od 2007 roku, kiedy to fundusz Avallon zainwestował w Medort S.A. (obecnie Meyra Group S.A.) nabywając pakiet większościowy, grupa kapitałowa zwiększyła dziesięciokrotnie skalę działalności oraz osiągane wyniki finansowe. Na przestrzeni lat menedżerowie Meyra Group realizując strategię wzrostu poprzez akwizycje - przy wsparciu funduszu Avallon - skutecznie zrealizowali przejęcia firm polskich i zagranicznych, wprowadzając zarządzaną przez siebie organizację do grona największych międzynarodowych graczy w branży. Dzisiaj Meyra zaliczana jest do 10 największych producentów sprzętu rehabilitacyjnego na świecie, a jej produkty obecne są w ponad 70 krajach.

Efekty działań

Strategiczna zmiana modelu biznesu – ze spółki dystrybucyjnej w spółkę produkcyjno-dystrybucyjną

Wsparcie w zakresie identyfikacji, analizy i oceny przedmiotów przejęć

Przekazanie know-how w zakresie realizacji akwizycji, wsparcie operacyjne w realizacji akwizycji oraz w integracji przejętych podmiotów

Zapewnienie finansowania dla przyjętej strategii wzrostu poprzez akwizycje

Optymalizacja struktury finansowania

Rekrutacja CFO i wsparcie w rekrutacji top managementu w spółkach przejmowanych

Wsparcie w implementacji systemu rachunkowości zarządczej i kontrolingu

Wprowadzenie elementów ładu korporacyjnego, transformacja z modelu „firmy rodzinnej” do organizacji korporacyjnej