Spółka

Good Food Products

Skuteczna sukcesja w firmie rodzinnej – Prezes Good Food Products przejmuje stery.

Siedziba:

Skórzewo

Przychody 2011:

56 mln PLN

Prezes Zarządu:

Robert Czajkowski

Rok inwestycji:

2009

Rodzaj transakcji:

MBO

Branża:

Spożywcza

Bieżący status:

Poza portfelem

W ciągu dwóch lat współpracy z Avallon udało się nam więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. To były najlepsze czasy w tej 25-letniej historii spółki. Od wyjścia Avallon minęło siedem lat. Po nim właścicielami Good Food Products były jeszcze dwa inne fundusze. Ja nadal jestem prezesem - teraz też współwłaścicielem. Firma jest liderem branży w tej części Europy.

Robert Czajkowski Prezes Zarządu

Efekty działań

Podwojenie EBITDA

Rozbudowanie rynków eksportowych

Przeprowadzenie rebrandingu i poszerzenie asortymentu produktów

Wdrożenie lean manufacturing

Wprowadzenie zarządzania przez scenariusze

Dokonanie optymalizacji powierzchni magazynowych

Przygotowanie projektu rozbudowy mocy produkcyjnych