Spółka

AG Foods

Wykup menedżerski zrealizowany przez menedżera, który po siedmiu latach pracy dla funduszu stał się współwłaścicielem spółki.

Siedziba:

Velká Bíteš, Republika Czeska

Przychody 2016:

931 mln CZK

Prezes Zarządu:

Orestes Żukowski

Rok inwestycji:

2010

Rodzaj transakcji:

MBO

Branża:

Spożywcza

Bieżący status:

Poza portfelem

Fundusz Avallon zainwestował w AG Foods w 2010 r. obejmując większościowy pakiet akcji w ramach lewarowanego wykupu menedżerskiego. Była to pierwsza inwestycja funduszu poza Polską. Po siedmiu latach od inwestycji i realizacji założeń biznesowych, Avallon sprzedał swój pakiet menedżerowi spółki Panu Orestesowi Żukowskiemu, którego w wykupie wsparł były właściciel AG Foods.
AG Foods to zdecydowanie projekt mojego życia. Gdyby ktoś w przeszłości powiedział mi ‘zostaniesz właścicielem spółki’ - nie uwierzyłbym, a jednak właśnie tak się stało. Zostałem współwłaścicielem AG Foods. Współpraca z Avallon to tak naprawdę 7 lat ciężkiej pracy, ale - opłacało się! Byłem menedżerem, jestem jej współwłaścicielem.

Orestes Żukowski Prezes Zarządu

Efekty działań

Zwiększenie wartości i skali działalności spółki

W 2009 roku AG Foods osiągał wyniki na poziomie 514 mln CZK przychodu, a w 2016 r. ponad 930 mln CZK

Wzrost udziału w rynku i poszerzenie asortymentu

Poprawa rentowności EBITDA, która z poziomu 46 mln CZK w 2009 r. wzrosła do 90 mln CZK w roku 2016

Dokonanie akwizycji producenta herbat naturalnych Biogena

Koncentracja pionowa przyczyniła się do zrealizowania założeń przed inwestycyjnych i poprawiła udział produktów własnych w strukturze sprzedaży

Otworzenie nowego biura/ biznes centrum

Otwarcie się na międzynarodowe rynki - znaczący wzrost eksportu