Avallon inwestuje w IT

Na zdjęciu od lewej: Marcin Konarski (Partner w Avallon), Marek Maniecki (Wspólnik - sprzedający Globema), Marek Gondzio i Maria Gondzio (Założyciele - sprzedający Globema), Radosław Borecki (Dyrektor pionu zarządzania majątkiem sieciowym w Globema), Bartosz Lech (Dyrektor pionu usług lokalizacyjnych w Globema), Piotr Paśnicki (Dyrektor Inwestycyjny w Avallon)

 

Łódzki fundusz private equity Avallon nabył większościowy pakiet udziałów w spółce Globema. Fundusz przeprowadził transakcję wspólnie z menedżerami spółki. Globema sp. z o.o. to firma będąca liderem w bardzo perspektywicznej branży rozwiązań geoprzestrzennych rynku GIS (Geographic Information System) i LBS (Location-Based Services). W 2021 r. poziom sprzedaży spółki wyniósł ok. 62 mln zł, a EBITDA ok. 10 mln zł. Łącznie w Polsce i w 4 zagranicznych spółkach-córkach Globema zatrudnia ponad 170 pracowników. Wśród głównych klientów firmy znajdują się globalne korporacje takie jak Bolt, Vodafone czy General Electric.

Ta założona w 1997 r. przez Marka i Marię Gondzio firma jest dostawcą wyspecjalizowanych rozwiązań geoprzestrzennych oraz produktów i usług IT dla przedsiębiorstw wykorzystujących infrastrukturę sieciową – głównie z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej,  a także wielu innych, w których działalności istotne jest zarządzanie danymi geolokalizacyjnymi (m.in. e-commerce, transport i logistyka, retail). Globema dostarcza rozwiązania informatyczne (w tym własne produkty) wspomagające zarządzanie rozproszoną infrastrukturą i pracownikami w terenie. Dodatkowo  oferta Globemy  umożliwia profesjonalne wykorzystanie serwisów mapowych po stronie klienta, integrację danych geoprzestrzennych, analizę metodami AI/ML i szeroko pojętą digitalizację danych. Spółka ma w swoim portfolio także narzędzia dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart Grid) oraz wsparcia w zakresie precyzyjnych prognoz produkcji energii z OZE.

Inwestujemy w ciekawą, specjalistyczną i dobrze prosperującą spółkę o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, z dużym potencjałem rozwoju na rynkach zagranicznych. Globema będąc firmą IT, specjalizuje się w  bardzo perspektywicznej niszy rozwiązań geolokalizacyjnych. Szacuje się, że około 80% wszystkich zbieranych obecnie danych zawiera informacje lokalizacyjne i są one kluczowym elementem większości usług technologicznych. Wiodąca pozycja spółki w Polsce oraz wysoki udział eksportu w strukturze przychodów są świetną bazą do dalszej dynamicznej ekspansji. Globema ma wykwalifikowany Zespół pracowników, którzy wypracowują nowe narzędzia uzupełniające ofertę produktową. Produkty własne są ważnym filarem wzrostu skali spółki mówi Marcin Konarski, Partner Avallon odpowiedzialny za transakcję.

Po transakcji zakładamy kontynuowanie dotychczasowej ścieżki biznesowej, stawiając na przemyślaną ewolucję, w tym przede wszystkim rozszerzanie oferty produktów i usług  LBS opartych o narzędzia mapowe Google oraz rozwój systemów do zarządzania majątkiem sieciowym wykorzystujących narzędzia dostępne na platformie GE Smallworld na rynkach zagranicznych – w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Mamy również w planach komercjalizację własnych produktów, opracowanych w ostatnich latach w ramach własnego Centrum R&D, w oparciu o wielomilionowe projekty badawcze. To będzie istotny element wzrostu wartości spółki w perspektywie kilku lat – mówi Ryszard Rybus, prezes zarządu Globemy.

Doradcą prawnym Avallon  przy transakcji była Kancelaria WKB. Doradcą finansowym Globemy i sprzedających był Bastion Group, a doradcą prawnym Kancelaria Kondracki Celej.

Po zakupie Globemy w portfelach funduszu Avallon będzie znajdować się jeszcze 8 innych spółek: Wosana – producent soków i napojów, Stangl Technik – świadczący usługi instalacyjne (w procesie wyjścia, czeka na zgodę UOKiK), spółka marketingowa EDC Expert, platforma zakupowa Marketplanet, Novo Tech zajmujący się przetwórstwem polimerów, Clovin – przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją środków czystości, Norlys – producent lamp i oświetlenia zewnętrznego klasy premium oraz Hortimex – z branży surowców specjalistycznych. Trzy ostatnie z nich zostały kupione w ramach funduszu Avallon MBO III. Równolegle Avallon aktywnie poszukuje kolejnych inwestycji, w trzecim funduszu Avallon zgromadził 137 mln EUR na ten cel.